Tablice rinformacyjne

Tablice infor­ma­cyjne to nośnik, który dopro­wa­dzi klien­tów wprost do drzwi Pań­stwa firm. Zda­jemy sobie sprawę, że dobra tablica musi speł­niać różne wymogi i spro­stać róż­nym warun­kom, dla­tego wykonujemy je solidnie i elegancko.
Tablice reklamowe wykonujemy na dwa sposoby: wycinane z folii kolorowej samoprzylepnej, drukowane na folii samoprzylepnej.
Sposób wykonania tablicy zależy od potrzeb i zastosowania. Tablice wycinane z folii mają tą przewagę nad drukowanymi że folia występuje w nietypowych kolorach i uszlachetnieniach. Stosując folię wycinaną mamy do dyspozycji kolory np. „fluorkowe” (jaskrawe), złote, srebrne, chrom, miedź, aluminium, itp. oraz uszlachetnienie w postaci brokatu, fosforu, odblasku. Do najciekawszych można zaliczyć folie imitujące metale takie jak np. aluminium czesane, miedź karbon, ipt.
Stosując natomiast folię z nadrukiem mamy do dyspozycji kolory z palety CMYK. Możemy wydrukować i nakleić dowolną grafikę np. zdjęcie co w przypadku folii kolorowej nie jest możliwe.
Tablica może być wykonana z materiałów takich jak: laminat grawerski, alupanel, pleksa, dcv, itp.