Projektowanie graficzne

W codzien­nej pracy nauczy­li­śmy się się­gać tam, gdzie wzrok nie sięga oraz nauczy­li­śmy się, że im wię­cej spoj­rzeń, tym wię­cej można zoba­czyć. Dla­tego nie ogra­ni­czamy per­spek­tyw pro­jek­to­wych do swoich spostrzeżeń i wizji. Podczas przygotowania projektu stale opieramy się na opinii Klienta.
Każdy projekt rozpoczynamy od dokładnego rozpisania założeń oraz celu. Następnie przygotowujemy koncepcję, a po wprowadzeniu wszelkich poprawek i akceptacji ze strony Klienta przystępujemy do jego wcielenia w życie.
Lubimy tworzyć – każdy wykonany przez nas projekt jest przemyślany. Podczas projektowania często opieramy się o filozofię wschodu FENG SHUI.

Idąc z postępem do pracy wykorzystujemy również sztuczną inteligencję na wszystkich płaszczyznach projektowania.

Preprocessing plików

Oprócz tworzenia nowych prac, zajmujemy się również przeróbką i przygotowaniem do druku projektów dostarczonych przez Klienta. Bardzo często są to zamknięte pliki .pdf w których trzeba wprowadzić kilka poprawek przed drukiem. Innym razem plik .pdf trzeba zamienić na plik .doc (worda). Nie stanowi to dla nas najmniejszego problemu. Zamienimy, przekonwertujemy, zaczytamy, niemal każdy plik, nawet taki z którym Inni nie dali sobie rady 🙂