Fotografia reklamowa

Każdy zanim cokol­wiek kupi, chce zoba­czyć, co kupuje. Dla­tego oferujemy usługę w zakresie fotografii produktowej i wizerunkowej. Posiadamy profesjonalne studio fotograficzne oraz ofe­ru­jemy moż­li­wość reali­za­cji w tere­nie. Odpo­wied­nio dobrane oświe­tle­nie, naj­wyż­szej jako­ści sprzęt oraz umie­jęt­no­ści, to ele­menty, które gwa­ran­tują jakość w dowol­nym for­ma­cie.

Fotografia produktowa i wizerunkowa rządzi się własnymi prawami. Wykorzystując jedynie aparat fotograficzny niekiedy trzeba pokazać tak abstrakcyjne pojęcia jak np. zapach, świeżość, szybkość, radość lub nostalgię.

Kompletnie wyposażone studio, stół bezcieniowy do fotografowania produktów. Wykonujemy zdjęcia odzieży typu „duch” tzw. packshoty, służą nam do tego profesjonalne manekiny wykonane specjalnie do tego typu zdjęć.

Zdjęcia nieruchomości oraz spacery 3D dla tych którzy planują sprzedać swoją nieruchomość. Spacery 3D to najlepszy sposób przedstawienia potencjalnemu klientowi swojej nieruchomości bez wychodzenia z domu > PRZYKŁAD.