Project Description

Tabliczka ścienna, wewnętrzna.
Wykonana z alupanelu, przymocowana do ściany nierdzewnymi uchwytami.
Napisy naklejane folią wylewaną.